Last minute zájezdy Letenky Japonsko další země

Japonsko

Přes dvě století, až do roku 1868, se starobylá a svébytná japonská civilizace uzavírala před světem. Když si pak země uvědomila, že se musí vyrovnat průmyslovým státům, chce-li si zachovat bezpečnost, rychle se modernizovala.

Vytvořila prosperující hospodářství, které dnes velikostí hrubého domácího produktu předčí pouze ekonomika Spojených států. Japonsko se skládá z více než 3000 ostrovů, z nichž hlavní jsou Hokkaidó, Honšú, Šikoku a Kjúšú. Souostroví leží v geologicky nestabilní oblasti, takže se zde nacházejí četné aktivní sopky a opakovaně zde dochází k zemětřesením. Nerostné zdroje jsou omezené a většina obyvatelstva žije v nepříliš rozsáhlých nížinách na čtyřech hlavních ostrovech, zejména na jižním pobřeží ostrova Honšú.

Tyto jižní oblasti, chráněné horským hřbetem před zimními větry ze severozápadu a před vydatnými sněhovými srážkami, mají podnebí příhodné pro pěstování rýže a intenzivní zemědělskou výrobu. Severně položené Hokkaidó má dosti drsné podnebí a je řídce osídleno. Japonsko je z velké části soběstačné, pokud jde o potraviny. Jeho tradiční, maloplošné zemědělství je velmi podporované veřejnými prostředky. Omezenost dostupných zdrojů přiměla Japonsko využívat bohatství moře prostřednictvím jedné z největších flotil na světě. Na sklonku 19. století začalo Japonsko budovat velkou říši. Porazilo Čínu a Rusko a zabralo Koreu a Taiwan. Za 2. světové války se snažilo ovládnout západní Tichomoří, ale když bylo poraženo, stáhlo se na své souostroví.

Od roku 1945 hraje v mezinárodních politických a vojenských záležitostech pouze vedlejší roli, posledních padesáti let však obdivuhodným způsobem využilo k tomu, aby vybudovalo silné hospodářství založené na průmyslové výrobě. Japonské výroby, např. auta, elektronika, kamery a počítačové čipy, se ucházejí o světový primát a zpracovatelské a řídící postupy jsou pro celý svět předmětem zájmu a vzorem hodným napodobením. Japonská věda a technika určují směr rozvoje, příkladem zde může být japonský vlak Šinkansen, který znamenal revoluci v železniční dopravě. Životní úroveň etnicky téměř homogenního obyvatelstva je vysoká. Tokio je pravděpodobně největším městem světa. V okruhu 50 km od jeho středu žije na 40 milionů lidí. Patří také k nejvýznamnějším světovým finančním střediskům a je domovem mnoha gigantů zpracovatelského průmyslu.

To důležité o Japonsku

Rozloha: 372 824 km2

Počet obyvatel: 126 110 000

Hlavní město: Tokio

Jazyky: japonština

Měna: japonský jen

Dnešní tipy na zájezdy do Japonska